Mua LEGO Juniors giá rẻ nhất Việt Nam tại LEGOHOUSE.VN

Sắp xếp theo:
41 %
LEGO Juniors 10873 Minnie's Birthday Party

LEGO Juniors 10873 Minnie's Birthday Party

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10873 LEGO Juniors 10873 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
33 %
LEGO Juniors 10765 Ariel's Underwater Concert

LEGO Juniors 10765 Ariel's Underwater Concert

490.000₫
729.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10765 LEGO Juniors 10765 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
26 %
LEGO Juniors 10764 City Central Airport

LEGO Juniors 10764 City Central Airport

1.820.000₫
2.449.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10764 LEGO Juniors 10764 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
34 %
LEGO Juniors 10763 Stephanie's Lakeside House

LEGO Juniors 10763 Stephanie's Lakeside House

1.320.000₫
1.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10763 LEGO Juniors 10763 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
33 %
LEGO Juniors 10762 Belle's Story Time

LEGO Juniors 10762 Belle's Story Time

490.000₫
729.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10762 LEGO Juniors 10762 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
40 %
LEGO Juniors 10761 The Great Home Escape

LEGO Juniors 10761 The Great Home Escape

1.200.000₫
1.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10761 LEGO Juniors 10761 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
34 %
LEGO Juniors 10760 Underminer Bank Heist

LEGO Juniors 10760 Underminer Bank Heist

940.000₫
1.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10760 LEGO Juniors 10760 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
41 %
LEGO Juniors 10759 Elastigirl's Rooftop Pursuit

LEGO Juniors 10759 Elastigirl's Rooftop Pursuit

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10759 LEGO Juniors 10759 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
23 %
LEGO Juniors 10758 T. Rex Breakout

LEGO Juniors 10758 T. Rex Breakout

1.720.000₫
2.229.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10758 LEGO Juniors 10758 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
32 %
LEGO Juniors 10880 T. Rex Tower

LEGO Juniors 10880 T. Rex Tower

990.000₫
1.449.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10880 LEGO Juniors 10880 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
37 %
LEGO Juniors 10757 Raptor Rescue Truck

LEGO Juniors 10757 Raptor Rescue Truck

790.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10757 LEGO Juniors 10757 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
30 %
LEGO Juniors 10879 Gentle Giants Petting Zoo

LEGO Juniors 10879 Gentle Giants Petting Zoo

690.000₫
990.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10879 LEGO Juniors 10879 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
30 %
LEGO Juniors 10756 Pteranodon Escape

LEGO Juniors 10756 Pteranodon Escape

690.000₫
990.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10756 LEGO Juniors 10756 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
41 %
LEGO Juniors 10755 Zane's Ninja Boat Pursuit

LEGO Juniors 10755 Zane's Ninja Boat Pursuit

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10755 LEGO Juniors 10755 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
41 %
LEGO Juniors 10754 Spider-Man vs. Scorpion Street Showdown

LEGO Juniors 10754 Spider-Man vs. Scorpion Street Showdown

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10754 LEGO Juniors 10754 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
33 %
LEGO Juniors 10753 The Joker Batcave Attack

LEGO Juniors 10753 The Joker Batcave Attack

840.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10753 LEGO Juniors 10753 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
41 %
LEGO Juniors 10751 Mountain Police Chase

LEGO Juniors 10751 Mountain Police Chase

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10751 LEGO Juniors 10751 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
25 %
LEGO Juniors 10750 Road Repair Truck

LEGO Juniors 10750 Road Repair Truck

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10750 LEGO Juniors 10750 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
41 %
LEGO Juniors 10749 Mia's Organic Food Market

LEGO Juniors 10749 Mia's Organic Food Market

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10749 LEGO Juniors 10749 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
25 %
LEGO Juniors 10748 Emma's Pet Party

LEGO Juniors 10748 Emma's Pet Party

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10748 LEGO Juniors 10748 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
31 %
LEGO Juniors 10733 Mater's Junkyard

LEGO Juniors 10733 Mater's Junkyard

340.000₫
490.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10733 LEGO Juniors 10733 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
31 %
LEGO Juniors 10732 Cars 3: Guido and Luigi's Pit Stop

LEGO Juniors 10732 Cars 3: Guido and Luigi's Pit Stop

340.000₫
490.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10732 LEGO Juniors 10732 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
31 %
LEGO Juniors 10731 Cruz Ramirez Race Simulator

LEGO Juniors 10731 Cruz Ramirez Race Simulator

340.000₫
490.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10731 LEGO Juniors 10731 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
31 %
LEGO Juniors 10730 Lightning McQueen Speed Launcher

LEGO Juniors 10730 Lightning McQueen Speed Launcher

340.000₫
490.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10730 LEGO Juniors 10730 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
17 %
LEGO Juniors 10743 Cars 3: Smokey's Garage

LEGO Juniors 10743 Cars 3: Smokey's Garage

740.000₫
890.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10743 LEGO Juniors 10743 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình với...
17 %
LEGO Juniors 10742 Cars 3: Willy's Butte Speed Training

LEGO Juniors 10742 Cars 3: Willy's Butte Speed Training

740.000₫
890.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10742 LEGO Juniors 10742 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
9 %
LEGO Juniors 10744 Thunder Hollow Crazy 8 Race

LEGO Juniors 10744 Thunder Hollow Crazy 8 Race

1.440.000₫
1.590.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10744 LEGO Juniors 10744 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
9 %
LEGO Juniors 10738 Snow White's Forest Cottage

LEGO Juniors 10738 Snow White's Forest Cottage

490.000₫
540.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10738 LEGO Juniors 10738 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
25 %
LEGO Juniors 10739 Shark Attack

LEGO Juniors 10739 Shark Attack

740.000₫
990.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10739 LEGO Juniors 10739 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
27 %
LEGO Juniors 10745 Florida 500 Final Race

LEGO Juniors 10745 Florida 500 Final Race

2.000.000₫
2.749.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10745 LEGO Juniors 10745 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
21 %
LEGO Juniors 10747 Andrea & Stephanie's Beach Holiday

LEGO Juniors 10747 Andrea & Stephanie's Beach Holiday

990.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10747 LEGO Juniors 10747 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
26 %
LEGO Juniors 10746 Mia's Farm Suitcase

LEGO Juniors 10746 Mia's Farm Suitcase

740.000₫
999.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10746 LEGO Juniors 10746 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
11 %
LEGO Juniors 10737 Batman vs. Mr. Freeze

LEGO Juniors 10737 Batman vs. Mr. Freeze

490.000₫
549.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10737 LEGO Juniors 10737 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
32 %
LEGO Juniors 10736 Anna & Elsa's Frozen Playground

LEGO Juniors 10736 Anna & Elsa's Frozen Playground

990.000₫
1.449.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10736 LEGO Juniors 10736 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
26 %
LEGO Juniors 10740 Fire Patrol Suitcase

LEGO Juniors 10740 Fire Patrol Suitcase

740.000₫
999.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10740 LEGO Juniors 10740 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
26 %
LEGO Juniors 10735 Police Truck Chase

LEGO Juniors 10735 Police Truck Chase

740.000₫
999.000₫
Giới thiệu về LEGO Juniors 10735 LEGO Juniors 10735 được thiết kế đặc biệt dành cho những trẻ đã sẵn sàng lắp ráp những mô hình...
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ miễn phí và giao hàng tận tay cho đơn hàng trên 500.000đ.

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Nexo Knights, Super Heroes, Star Wars, City, Technic, Minecraft

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

Khi món hàng chưa có sẵn, bạn được giảm thêm 5% nếu đồng ý đợi 2 tuần.

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày nếu như sản phẩm không đúng với chất lượng được mô tả trên website.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: