Mua LEGO BrickHeadz - Nhân vật BrickHeadz giá rẻ nhất Việt Nam tại LEGOHOUSE.VN

Mua LEGO BrickHeadz - Nhân vật BrickHeadz giá rẻ nhất Việt Nam tại LEGOHOUSE.VN!! Với nhiều nhân vật LEGO BrickHeadz cho bạn lựa chọn chỉ có tại LEGOHOUSE.VN !! Hãy đến đây !!

Sắp xếp theo:
26 %
LEGO Brickheadz Super Heroes 41626 Groot & Rocket

LEGO Brickheadz Super Heroes 41626 Groot & Rocket

540.000₫
729.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41626 LEGO Brickheadz 41626 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
17 %
LEGO Brickheadz Harry Potter 41621 Ron Weasley & Albus Dumbledore

LEGO Brickheadz Harry Potter 41621 Ron Weasley & Albus Dumbledore

690.000₫
829.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41621 LEGO Brickheadz 41621 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
17 %
LEGO Brickheadz Ideas 41622 Peter Venkman & Slimer

LEGO Brickheadz Ideas 41622 Peter Venkman & Slimer

690.000₫
829.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41622 LEGO Brickheadz 41622 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
17 %
LEGO Brickheadz Công Chúa Disney Princess 41623 Ariel & Ursula

LEGO Brickheadz Công Chúa Disney Princess 41623 Ariel & Ursula

690.000₫
829.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41623 LEGO Brickheadz 41623 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
15 %
LEGO Brickheadz Harry Potter 41615 Harry Potter & Hedwig

LEGO Brickheadz Harry Potter 41615 Harry Potter & Hedwig

490.000₫
579.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41615 LEGO Brickheadz 41615 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
15 %
LEGO Brickheadz Công Chúa Disney 41618 Anna & Olaf

LEGO Brickheadz Công Chúa Disney 41618 Anna & Olaf

490.000₫
579.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41618 LEGO Brickheadz 41618 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
16 %
LEGO Brickheadz Star Wars 41620 Stormtrooper

LEGO Brickheadz Star Wars 41620 Stormtrooper

320.000₫
379.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41620 LEGO Brickheadz 41620 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
16 %
LEGO Brickheadz Harry Potter 41616 Hermione Granger

LEGO Brickheadz Harry Potter 41616 Hermione Granger

320.000₫
379.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41616 LEGO Brickheadz 41616 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
16 %
LEGO Brickheadz Star Wars 41619 Darth Vader

LEGO Brickheadz Star Wars 41619 Darth Vader

320.000₫
379.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41619 LEGO Brickheadz 41619 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
41 %
LEGO Brickheadz Super Heroes 41613 Mr. Incredible & Frozone

LEGO Brickheadz Super Heroes 41613 Mr. Incredible & Frozone

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41613 LEGO Brickheadz 41613 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
41 %
LEGO Brickheadz Super Heroes 41610 Tactical Batman & Superman

LEGO Brickheadz Super Heroes 41610 Tactical Batman & Superman

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41610 LEGO Brickheadz 41610 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
21 %
LEGO BrickHeadz Super Heroes 41604 Iron Man MK50

LEGO BrickHeadz Super Heroes 41604 Iron Man MK50

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41604 LEGO Brickheadz 41604 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
30 %
LEGO BrickHeadz 41614 Owen & Blue

LEGO BrickHeadz 41614 Owen & Blue

690.000₫
990.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41614 LEGO Brickheadz 41614 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
21 %
LEGO BrickHeadz Star Wars 41609 Chewbacca

LEGO BrickHeadz Star Wars 41609 Chewbacca

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41609 LEGO Brickheadz 41609 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
21 %
LEGO BrickHeadz Star Wars 41608 Han Solo

LEGO BrickHeadz Star Wars 41608 Han Solo

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41608 LEGO Brickheadz 41608 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
21 %
LEGO BrickHeadz Super Heroes 41607 Gamora

LEGO BrickHeadz Super Heroes 41607 Gamora

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41607 LEGO Brickheadz 41607 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
21 %
LEGO BrickHeadz Super Heroes 41606 Star-Lord

LEGO BrickHeadz Super Heroes 41606 Star-Lord

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41606 LEGO Brickheadz 41606 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
21 %
LEGO BrickHeadz Super Heroes 41605 Thanos

LEGO BrickHeadz Super Heroes 41605 Thanos

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41605 LEGO Brickheadz 41605 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
32 %
LEGO BrickHeadz 41597 Go Brick Me

LEGO BrickHeadz 41597 Go Brick Me

990.000₫
1.449.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41597 LEGO Brickheadz 41597 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
30 %
LEGO BrickHeadz 41611 Marty McFly & Doc Brown

LEGO BrickHeadz 41611 Marty McFly & Doc Brown

690.000₫
990.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41611 LEGO Brickheadz 41611 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz Star Wars 41603 - Kylo Ren

LEGO BrickHeadz Star Wars 41603 - Kylo Ren

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41603 LEGO Brickheadz 41603 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz Star Wars 41602 - Rey

LEGO BrickHeadz Star Wars 41602 - Rey

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41602 LEGO Brickheadz 41602 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz Super Heroes 41601 - Cyborg

LEGO BrickHeadz Super Heroes 41601 - Cyborg

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41601 LEGO Brickheadz 41601 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz Super Heroes 41600 - Aquaman

LEGO BrickHeadz Super Heroes 41600 - Aquaman

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41600 LEGO Brickheadz 41600 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz Super Heroes 41599 - Wonder Woman

LEGO BrickHeadz Super Heroes 41599 - Wonder Woman

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41599 LEGO Brickheadz 41599 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz Super Heroes 41598 - The Flash

LEGO BrickHeadz Super Heroes 41598 - The Flash

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41598 LEGO Brickheadz 41598 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz Ninjago 41488 Master Wu

LEGO BrickHeadz Ninjago 41488 Master Wu

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41488 LEGO Brickheadz 41488 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz Ninjago 41487 Lloyd

LEGO BrickHeadz Ninjago 41487 Lloyd

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41487 LEGO Brickheadz 41487 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO Brickheadz 40271 Easter Bunny

LEGO Brickheadz 40271 Easter Bunny

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 40271 LEGO Brickheadz 40271 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
25 %
LEGO BrickHeadz 40270 Valentine's Bee

LEGO BrickHeadz 40270 Valentine's Bee

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 40270 LEGO Brickheadz 40270 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
21 %
LEGO Brickheadz Star Wars 41485 - Finn

LEGO Brickheadz Star Wars 41485 - Finn

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41485 LEGO Brickheadz 41485 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
21 %
LEGO Brickheadz Star Wars 41486 - Captain Phasma

LEGO Brickheadz Star Wars 41486 - Captain Phasma

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41486 LEGO Brickheadz 41486 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
24 %
LEGO BrickHeadz Batman Movie 41585 - Batman

LEGO BrickHeadz Batman Movie 41585 - Batman

340.000₫
449.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41585 LEGO Brickheadz 41585 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
24 %
LEGO BrickHeadz Batman Movie 41586 - Batgirl

LEGO BrickHeadz Batman Movie 41586 - Batgirl

340.000₫
449.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41586 LEGO Brickheadz 41586 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
24 %
LEGO BrickHeadz Batman Movie 41587 - Robin

LEGO BrickHeadz Batman Movie 41587 - Robin

340.000₫
449.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41587 LEGO Brickheadz 41587 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
24 %
LEGO BrickHeadz Batman Movie 41588 - The Joker

LEGO BrickHeadz Batman Movie 41588 - The Joker

340.000₫
449.000₫
Giới thiệu về LEGO BrickHeadz 41588 LEGO Brickheadz 41588 là tập hợp các ý tưởng từ các nhân vật mang tính biểu tượng trong loạt phim...
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ miễn phí và giao hàng tận tay cho đơn hàng trên 500.000đ.

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Nexo Knights, Super Heroes, Star Wars, City, Technic, Minecraft

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

Khi món hàng chưa có sẵn, bạn được giảm thêm 5% nếu đồng ý đợi 2 tuần.

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày nếu như sản phẩm không đúng với chất lượng được mô tả trên website.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: