Mua LEGO Creator - Mô hình Sáng tạo giá rẻ nhất Việt Nam tại LEGOHOUSE.VN

Sắp xếp theo:
20 %
LEGO Creator Expert 10259 Winter Village Station

LEGO Creator Expert 10259 Winter Village Station

2.790.000₫
3.490.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 10259 LEGO Creator 10259 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
21 %
LEGO Creator 31078 Treehouse Treasures

LEGO Creator 31078 Treehouse Treasures

990.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31078 LEGO Creator 31078 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
19 %
LEGO Creator Expert 10261 Roller Coaster

LEGO Creator Expert 10261 Roller Coaster

12.000.000₫
14.900.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 10261 LEGO Creator 10261 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
26 %
LEGO Creator 31085 Mobile Stunt Show

LEGO Creator 31085 Mobile Stunt Show

1.820.000₫
2.449.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31085 LEGO Creator 31085 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
24 %
LEGO Creator 31084 Pirate Roller Coaster

LEGO Creator 31084 Pirate Roller Coaster

3.200.000₫
4.229.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31084 LEGO Creator 31084 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
36 %
LEGO Creator 31083 Cruising Adventures

LEGO Creator 31083 Cruising Adventures

2.200.000₫
3.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31083 LEGO Creator 31083 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
32 %
LEGO Creator 31077 Modular Sweet Surprises

LEGO Creator 31077 Modular Sweet Surprises

1.540.000₫
2.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31077 LEGO Creator 31077 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
20 %
LEGO Creator 10260 Downtown Diner

LEGO Creator 10260 Downtown Diner

6.200.000₫
7.749.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 10260 LEGO Creator 10260 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
19 %
LEGO Creator 10256 - Ngôi đền Taj Mahal

LEGO Creator 10256 - Ngôi đền Taj Mahal

12.000.000₫
14.900.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 10256 LEGO Creator 10256 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
23 %
LEGO Creator 31081 Modular Skate House

LEGO Creator 31081 Modular Skate House

1.540.000₫
1.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31081 LEGO Creator 31081 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
31 %
LEGO Creator 31080 Modular Winter Vacation

LEGO Creator 31080 Modular Winter Vacation

1.200.000₫
1.749.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31080 LEGO Creator 31080 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
31 %
LEGO Creator 31079 Sunshine Surfer Van

LEGO Creator 31079 Sunshine Surfer Van

1.200.000₫
1.749.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31079 LEGO Creator 31079 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
41 %
LEGO Creator 31076 Daredevil Stunt Plane

LEGO Creator 31076 Daredevil Stunt Plane

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31076 LEGO Creator 31076 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
41 %
LEGO Creator 31075 Outback Adventures

LEGO Creator 31075 Outback Adventures

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31075 LEGO Creator 31075 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
41 %
LEGO Creator 31074 Rocket Rally Car

LEGO Creator 31074 Rocket Rally Car

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31074 LEGO Creator 31074 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
22 %
LEGO Creator 31073 Mythical Creatures

LEGO Creator 31073 Mythical Creatures

490.000₫
629.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31073 LEGO Creator 31073 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
25 %
LEGO Creator 31072 Extreme Engines

LEGO Creator 31072 Extreme Engines

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31072 LEGO Creator 31072 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
25 %
LEGO Creator 31071 Drone Explorer

LEGO Creator 31071 Drone Explorer

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31071 LEGO Creator 31071 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
25 %
LEGO Creator 40252 Volkswagen Beetle

LEGO Creator 40252 Volkswagen Beetle

440.000₫
590.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 40252 LEGO Creator 40252 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
17 %
LEGO Creator 31067 Modular Poolside Holiday

LEGO Creator 31067 Modular Poolside Holiday

990.000₫
1.190.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31067 LEGO Creator 31067 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
17 %
LEGO Creator 31066 Space Shuttle Explorer

LEGO Creator 31066 Space Shuttle Explorer

990.000₫
1.190.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31066 LEGO Creator 31066 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
19 %
LEGO Creator 31068 Modular Modern Home

LEGO Creator 31068 Modular Modern Home

1.200.000₫
1.490.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31068 LEGO Creator 31068 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
6 %
LEGO Creator 31070 Turbo Track Racer

LEGO Creator 31070 Turbo Track Racer

2.440.000₫
2.590.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31070 LEGO Creator 31070 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
6 %
LEGO Creator 31069 Modular Family Villa

LEGO Creator 31069 Modular Family Villa

2.440.000₫
2.590.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31069 LEGO Creator 31069 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
8 %
LEGO Creator Expert 10257 Carousel

LEGO Creator Expert 10257 Carousel

6.400.000₫
6.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 10257 LEGO Creator 10257 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
3 %
LEGO Creator 31042 Super Soarer

LEGO Creator 31042 Super Soarer

290.000₫
299.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31042 LEGO Creator 31042 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
31 %
LEGO Creator Expert 10258 London Bus

LEGO Creator Expert 10258 London Bus

4.990.000₫
7.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 10258 LEGO Creator 10258 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
16 %
LEGO Creator Expert 10255 Assembly Square

LEGO Creator Expert 10255 Assembly Square

8.400.000₫
9.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 10255 LEGO Creator 10255 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
15 %
LEGO Creator Expert 10252 Volkswagen Beetle

LEGO Creator Expert 10252 Volkswagen Beetle

3.400.000₫
3.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 10252 LEGO Creator 10252 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
24 %
LEGO Creator 31065 Park Street Townhouse

LEGO Creator 31065 Park Street Townhouse

1.740.000₫
2.299.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31065 LEGO Creator 31065 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
17 %
LEGO Creator 31064 Island Adventures

LEGO Creator 31064 Island Adventures

1.200.000₫
1.449.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31064 LEGO Creator 31064 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
24 %
LEGO Creator 31063 Beachside Vacation

LEGO Creator 31063 Beachside Vacation

990.000₫
1.299.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31063 LEGO Creator 31063 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
22 %
LEGO Creator 31062 Robo Explorer

LEGO Creator 31062 Robo Explorer

740.000₫
949.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31062 LEGO Creator 31062 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
26 %
LEGO Creator 31060 Airshow Aces

LEGO Creator 31060 Airshow Aces

740.000₫
999.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31060 LEGO Creator 31060 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
26 %
LEGO Creator 31059 Sunset Street Bike

LEGO Creator 31059 Sunset Street Bike

740.000₫
999.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31059 LEGO Creator 31059 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
23 %
LEGO Creator 31058 Mighty Dinosaurs

LEGO Creator 31058 Mighty Dinosaurs

540.000₫
699.000₫
Giới thiệu về LEGO Creator 31058 LEGO Creator 31058 là chủ đề khá nổi bật với những chi tiết độc đáo và mô hình đáng kinh...
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ miễn phí và giao hàng tận tay cho đơn hàng trên 500.000đ.

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Nexo Knights, Super Heroes, Star Wars, City, Technic, Minecraft

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

Khi món hàng chưa có sẵn, bạn được giảm thêm 5% nếu đồng ý đợi 2 tuần.

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày nếu như sản phẩm không đúng với chất lượng được mô tả trên website.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: