Mua LEGO Friends giá rẻ nhất Việt Nam tại LEGOHOUSE.VN

Sắp xếp theo:
16 %
LEGO Friends 41343 Heartlake City Airplane Tour

LEGO Friends 41343 Heartlake City Airplane Tour

1.200.000₫
1.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41343 LEGO Friends 41343 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
36 %
LEGO Friends 41352 The Big Race Day

LEGO Friends 41352 The Big Race Day

2.200.000₫
3.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41352 LEGO Friends 41352 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
32 %
LEGO Friends 41351 Creative Tuning Shop

LEGO Friends 41351 Creative Tuning Shop

1.540.000₫
2.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41351 LEGO Friends 41351 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
40 %
LEGO Friends 41350 Spinning Brushes Car Wash

LEGO Friends 41350 Spinning Brushes Car Wash

1.200.000₫
1.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41350 LEGO Friends 41350 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
40 %
LEGO Friends 41349 Drifting Diner

LEGO Friends 41349 Drifting Diner

1.200.000₫
1.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41349 LEGO Friends 41349 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
100 %
LEGO Friends 41348 Service & Care Truck

LEGO Friends 41348 Service & Care Truck

740₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41348 LEGO Friends 41348 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
23 %
LEGO Friends 41347 Heartlake City Resort

LEGO Friends 41347 Heartlake City Resort

3.420.000₫
4.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41347 LEGO Friends 41347 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
26 %
LEGO Friends 41346 Friendship Box

LEGO Friends 41346 Friendship Box

1.820.000₫
2.449.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41346 LEGO Friends 41346 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
36 %
LEGO Friends 41345 Heartlake City Pet Center

LEGO Friends 41345 Heartlake City Pet Center

2.200.000₫
3.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41345 LEGO Friends 41345 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
40 %
LEGO Friends 41344 Andrea's Accessories Store

LEGO Friends 41344 Andrea's Accessories Store

1.200.000₫
1.990.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41344 LEGO Friends 41344 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
33 %
LEGO Friends 41342 Emma's Deluxe Bedroom

LEGO Friends 41342 Emma's Deluxe Bedroom

490₫
729₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41342 LEGO Friends 41342 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
21 %
LEGO Friends 41341 Andrea's Bedroom

LEGO Friends 41341 Andrea's Bedroom

340.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41341 LEGO Friends 41341 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
22 %
LEGO Friends 41340 Friendship House

LEGO Friends 41340 Friendship House

2.540.000₫
3.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41340 LEGO Friends 41340 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
30 %
LEGO Friends 41339 Mia's Camper Van

LEGO Friends 41339 Mia's Camper Van

2.400.000₫
3.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41339 LEGO Friends 41339 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
18 %
LEGO Friends 41338 Stephanie's Sports Arena

LEGO Friends 41338 Stephanie's Sports Arena

1.990.000₫
2.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41338 LEGO Friends 41338 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
31 %
LEGO Friends 41336 Emma's Art Café

LEGO Friends 41336 Emma's Art Café

1.200.000₫
1.749.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41336 LEGO Friends 41336 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
31 %
LEGO Friends 41335 Mia's Tree House

LEGO Friends 41335 Mia's Tree House

990.000₫
1.429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41335 LEGO Friends 41335 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
33 %
LEGO Friends 41334 Andrea's Park Performance

LEGO Friends 41334 Andrea's Park Performance

840.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41334 LEGO Friends 41334 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
41 %
LEGO Friends 41333 Olivia's Mission Vehicle

LEGO Friends 41333 Olivia's Mission Vehicle

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41333 LEGO Friends 41333 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
41 %
LEGO Friends 41332 Emma's Art Stand

LEGO Friends 41332 Emma's Art Stand

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41332 LEGO Friends 41332 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
22 %
LEGO Friends 41330 Stephanie's Soccer Practice

LEGO Friends 41330 Stephanie's Soccer Practice

490.000₫
629.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41330 LEGO Friends 41330 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
22 %
LEGO Friends 41329 Olivia's Deluxe Bedroom

LEGO Friends 41329 Olivia's Deluxe Bedroom

490.000₫
629.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41329 LEGO Friends 41329 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
25 %
LEGO Friends 41328 Stephanie's Bedroom

LEGO Friends 41328 Stephanie's Bedroom

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41328 LEGO Friends 41328 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
25 %
LEGO Friends 41327 Mia's Bedroom

LEGO Friends 41327 Mia's Bedroom

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41327 LEGO Friends 41327 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
34 %
LEGO Friends 41326 - Bộ Trang Trí Giáng Sinh

LEGO Friends 41326 - Bộ Trang Trí Giáng Sinh

990.000₫
1.490.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41326 LEGO Friends 41326 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
18 %
LEGO Friends 41325 Heartlake City Playground

LEGO Friends 41325 Heartlake City Playground

1.440.000₫
1.749.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41325 LEGO Friends 41325 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
15 %
LEGO Friends 41320 Heartlake Frozen Yogurt Shop

LEGO Friends 41320 Heartlake Frozen Yogurt Shop

2.200.000₫
2.600.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41320 LEGO Friends 41320 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
12 %
LEGO Friends 41319 Snow Resort Hot Chocolate Van

LEGO Friends 41319 Snow Resort Hot Chocolate Van

740.000₫
840.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41319 LEGO Friends 41319 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
17 %
Sách LEGO FRIENDS Character Encyclopedia (Mã: 5004197)

Sách LEGO FRIENDS Character Encyclopedia (Mã: 5004197)

740.000₫
890.000₫
9 %
LEGO Friends 41321 Snow Resort Off-Roader

LEGO Friends 41321 Snow Resort Off-Roader

490.000₫
540.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41321 LEGO Friends 41321 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
31 %
LEGO Friends 41322 Snow Resort Ice Rink

LEGO Friends 41322 Snow Resort Ice Rink

1.200.000₫
1.729.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41322 LEGO Friends 41322 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
30 %
LEGO Friends 41323 Snow Resort Chalet

LEGO Friends 41323 Snow Resort Chalet

1.540.000₫
2.200.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41323 LEGO Friends 41323 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
31 %
LEGO Friends 41324 Snow Resort Ski Lift

LEGO Friends 41324 Snow Resort Ski Lift

2.400.000₫
3.499.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41324 LEGO Friends 41324 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
19 %
LEGO Friends 41316 Andrea's Speedboat Transporter

LEGO Friends 41316 Andrea's Speedboat Transporter

1.200.000₫
1.490.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41316 LEGO Friends 41316 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
14 %
LEGO Friends 41318 Heartlake Hospital

LEGO Friends 41318 Heartlake Hospital

3.400.000₫
3.940.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41318 LEGO Friends 41318 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
11 %
LEGO Friends 41317 Sunshine Catamaran

LEGO Friends 41317 Sunshine Catamaran

2.400.000₫
2.690.000₫
Giới thiệu về LEGO Friends 41317 LEGO Friends 41317 là chủ đề được ra mắt trước sự chứng kiến của các fan hâm mộ LEGO Friends,...
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ miễn phí và giao hàng tận tay cho đơn hàng trên 500.000đ.

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Nexo Knights, Super Heroes, Star Wars, City, Technic, Minecraft

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

Khi món hàng chưa có sẵn, bạn được giảm thêm 5% nếu đồng ý đợi 2 tuần.

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày nếu như sản phẩm không đúng với chất lượng được mô tả trên website.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: