Mua LEGO City - Thành Phố LEGO giá rẻ nhất Việt Nam tại LEGOHOUSE.VN

Sắp xếp theo:
30 %
LEGO City 60205 Tracks

LEGO City 60205 Tracks

690.000₫
990.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60205 LEGO City 60205 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
26 %
LEGO City 60238 Switch Tracks

LEGO City 60238 Switch Tracks

540.000₫
729.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60238 LEGO City 60238 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người...
13 %
LEGO City 60197 Passenger Train

LEGO City 60197 Passenger Train

5.400.000₫
6.229.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60197 LEGO City 60197 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
9 %
LEGO City 60200 Capital City

LEGO City 60200 Capital City

4.950.000₫
5.429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60200 LEGO City 60200 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
23 %
LEGO City 60204 City Hospital

LEGO City 60204 City Hospital

3.420.000₫
4.429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60204 LEGO City 60204 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
32 %
LEGO City 60202 People Pack - Outdoor Adventures

LEGO City 60202 People Pack - Outdoor Adventures

1.540.000₫
2.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60202 LEGO City 60202 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
10 %
LEGO City 60198 Cargo Train

LEGO City 60198 Cargo Train

7.420.000₫
8.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60198 LEGO City 60198 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
23 %
LEGO City 60196 Arctic Supply Plane

LEGO City 60196 Arctic Supply Plane

2.900.000₫
3.749.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60196 LEGO City 60196 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
24 %
LEGO City 60195 Arctic Mobile Exploration Base

LEGO City 60195 Arctic Mobile Exploration Base

4.000.000₫
5.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60195 LEGO City 60195 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
36 %
LEGO City 60194 Arctic Scout Truck

LEGO City 60194 Arctic Scout Truck

2.200.000₫
3.429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60194 LEGO City 60194 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
32 %
LEGO City 60193 Arctic Air Transport

LEGO City 60193 Arctic Air Transport

1.540.000₫
2.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60193 LEGO City 60193 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
41 %
LEGO City 60192 Arctic Ice Crawler

LEGO City 60192 Arctic Ice Crawler

840.000₫
1.429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60192 LEGO City 60192 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
25 %
LEGO City 60191 Arctic Exploration Team

LEGO City 60191 Arctic Exploration Team

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60191 LEGO City 60191 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
27 %
LEGO City 60190 Arctic Ice Glider

LEGO City 60190 Arctic Ice Glider

240.000₫
329.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60190 LEGO City 60190 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
21 %
LEGO City 60174 Mountain Police Headquarters

LEGO City 60174 Mountain Police Headquarters

3.740.000₫
4.729.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60174 LEGO City 60174 là sản phẩm được ra mắt...
16 %
LEGO City 60188 Mining Experts Site

LEGO City 60188 Mining Experts Site

3.990.000₫
4.729.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60188 LEGO City 60188 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
33 %
LEGO City 60186 Mining Heavy Driller

LEGO City 60186 Mining Heavy Driller

2.200.000₫
3.290.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60186 LEGO City 60186 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
41 %
LEGO City 60185 Mining Power Splitter

LEGO City 60185 Mining Power Splitter

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60174 LEGO City 60174 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
25 %
LEGO City 60184 Mining Team

LEGO City 60184 Mining Team

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60184 LEGO City 60184 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
31 %
LEGO City 60183 Heavy Cargo Transport

LEGO City 60183 Heavy Cargo Transport

990.000₫
1.429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60183 LEGO City 60183 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
31 %
LEGO City 60182 Pickup & Caravan

LEGO City 60182 Pickup & Caravan

990.000₫
1.429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60182 LEGO City 60182 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
41 %
LEGO City 60180 Monster Truck

LEGO City 60180 Monster Truck

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60180 LEGO City 60180 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
41 %
LEGO City 60179 Ambulance Helicopter

LEGO City 60179 Ambulance Helicopter

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60179 LEGO City 60179 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
25 %
LEGO City 60178 Speed Record Car

LEGO City 60178 Speed Record Car

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60178 LEGO City 60178 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
25 %
LEGO City 60177 Airshow Jet

LEGO City 60177 Airshow Jet

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60177 LEGO City 60177 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
41 %
LEGO City 60176 Wild River Escape

LEGO City 60176 Wild River Escape

740.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60176 LEGO City 60176 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
33 %
LEGO City 60175 Mountain River Heist

LEGO City 60175 Mountain River Heist

2.200.000₫
3.290.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60175 LEGO City 60175 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
21 %
LEGO City 60173 Mountain Arrest

LEGO City 60173 Mountain Arrest

2.700.000₫
3.429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60173 LEGO City 60173 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
23 %
LEGO City 60172 Dirt Road Pursuit

LEGO City 60172 Dirt Road Pursuit

1.540.000₫
1.990.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60172 LEGO City 60172 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người...
25 %
LEGO City 60171 Mountain Fugitives

LEGO City 60171 Mountain Fugitives

320.000₫
429.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60171 LEGO City 60171 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
33 %
LEGO City 60170 Off-Road Chase

LEGO City 60170 Off-Road Chase

220.000₫
329.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60170 LEGO City 60170 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
24 %
LEGO City 60156 - Jungle Buggy - Xe Vượt Địa Hình Rừng

LEGO City 60156 - Jungle Buggy - Xe Vượt Địa Hình Rừng

220.000₫
290.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60156 LEGO City 60156 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
21 %
LEGO City 60155 - Advent Calendar

LEGO City 60155 - Advent Calendar

990.000₫
1.249.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60155 LEGO City 60155 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
17 %
LEGO City 60168 Sailboat Rescue

LEGO City 60168 Sailboat Rescue

740.000₫
890.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60168 LEGO City 60168 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
5 %
LEGO City 60162 Jungle Air Drop Helicopter

LEGO City 60162 Jungle Air Drop Helicopter

5.700.000₫
5.990.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60162 LEGO City 60162 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
31 %
LEGO City 60163 Coast Guard Starter Set

LEGO City 60163 Coast Guard Starter Set

340.000₫
490.000₫
Giới thiệu về LEGO City 60163 LEGO City 60163 là sản phẩm được ra mắt gần đây, nhưng để lại ấn tượng mạnh đến người hâm...
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ miễn phí và giao hàng tận tay cho đơn hàng trên 500.000đ.

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Nexo Knights, Super Heroes, Star Wars, City, Technic, Minecraft

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

GIẢM 5% KHI BẠN CHỜ 2 TUẦN

Khi món hàng chưa có sẵn, bạn được giảm thêm 5% nếu đồng ý đợi 2 tuần.

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày nếu như sản phẩm không đúng với chất lượng được mô tả trên website.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: